日本遺産ตะวันตกดินในดินแดนศักสิทธิ์อิซูโมะ
- มรดกญี่ปุ่น

ชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรชิมาเนะเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นแหล่งกำเนิดตำนานต่างๆในอิซูโมะ ชายทะเลอินาซะและแหลมฮิโนมิซากิซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามนั้นตั้งอยู่ในชายฝั่งแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม ที่แห่งนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักเทียบเท่าอาเมะโนะฮิซุมิโนะมิยะ (ศาลเจ้าใหญ่อิซูโมะไทฉะ) และฮิชิซุมิโนะมิยะ (ศาลเจ้าฮิโนะมิซากิ)

ในสมัยโบาณ อิซูโมะเคยเป็นสถานที่ศักสิทธิ์ที่พระอาทิตย์ตกดิน ผู้คนในอิซูโมะศรัทธาในพระอาทิตย์ตกดินและสวดขอพร วัฒนธรรมการเฉลิมฉลองพระอาทตย์ตกดินนั้นถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่น

มรดกญี่ปุ่น:
เรื่องเล่าทั้งสี่ของเมืองอิซูโมะ

 • เดอะซันเซ็ทในที่ดินศักดิ์สิทธิ์ของ งอิซุโมะ

  ชายฝั่งที่ถูกสร้างโดยเทพเจ้า

  ในอิซูโมะ หากคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังตกดิน คุณจะเพลิดเพลินกับแสงของพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามส่องมายังตัวเมือง วิวทิวทัศน์นี้ไม่เคยเปลี่ยนไปตั้งแต่สมัยก่อน

  ให้เรานำทางคุณไปยังดินแดนศักสิทธิ์และพระอาทิต์ตก 1300 ปีก่อนในช่วงยุคนารา (ค.ศ.710-794) หนังสือบันทึกสภาพอากาศอิซูโมะโนะคุริฟุโดคิได้ถูกเขียนขึ้น หนังสือเล่มนี้บันทึกสภาพอากาศและวิถีชีวิตของผู้คนในอิซูโมะไว้ ตำนานเกี่ยวกับบันทึกเล่มนี้ข้อแรกคือตำนานคุนิบิกิ(เรื่องเล่าดึงเกาะสู่แผ่นดิน) เมื่อเทพเจ้ายักษ์ยาสึคามิซูโอมิซุนุต้องการขยายดินแดนอิซูโมะและดึงดินแดนอื่นข้ามทะเลโดยใช้เชือกยักษ์ดึงลางพูดว่า “ดินแดนเอ๋ยจงมา” ดินแดนใหม่เหล่านั้นถูกเรียกว่าเป็นภูเขาทิศเหนือของอิซูโมะ และเชือกยักษ์ได้กลายเป็นชายหาดล้อมรอบดินแดนตะวันตกของอิซูโมะ

  ชายฝั่งรูปคันศรนั้นเป็นชายหาดสีขาวที่สวยงาม แต่ถ้าคุณเดินทางไปยังทิศเหนือ ที่เชิงเขาวิวที่คุณเห็นจากชายหาดจะเปลี่ยนเป็นหิน บางคนเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้ถูกดึงดูดมาด้วยพลังของเทพเจ้าจริงๆ ชายหาดอินาซาโนะและฮิโนมิซากิ จุดชมวิวเหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมอย่างมาก ที่แห่งนี้สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินลับขอบฟ้าไปยังมหาสมุทรญี่ปุ่น

 • ซันเซ็ทของ Inasa ไม่มีหาด Hama และ“เอมไม่มี Hisumi ไม่มี Miya (ศาลเจ้าอิซุโมะไทฉะแกรนด์ศาลเจ้า)”

  พระอาทิตย์ตกดิน ณ แหลมฮิโนมิซากิ และฮิชิซุมิโนะมิยะ(ศาลเจ้าฮิโนมิซากิ)

  แหลมฮิโนซากิยื่นออกจากทะเลญี่ปุ่น มันเป็นที่รู้จักจากชายหาดที่ขรุขระและก้อนหินที่เรียงกันเป็นลวดลายแปลกตา ชื่อของแหลมฮิโนซากิหรือแหลมแห่งพระอาทิตย์นั้นประกอบด้วยตัวอักษรจีนคำว่าพระอาทิตย์และแหลมฮิโนซากิยังรู้จักว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ในยุคสมัยเมจิ(1868-1912) ได้มีการสร้างประภาคารขึ้นชื่อว่าอิซูโมะฮิโนมิซากิและประภาคารสีขาวแห่งนั้นก็ยังคงอยู่ให้วิวทิวทัศน์ที่งดงามแก่พวกเราจนถึงวันนี้ ถ้าคุณได้ไปที่ฮิโนมิซากิ คุณจะเห็นวิวพระอาทิตยย์ตกสีแดงผ่านชาดหาดขรุขระลงหลังประภาคารแห่งนี้ ช่างเป็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก

  อีกสถานที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงคือศาลเจ้าฮิโนมิซากิที่ถูกทาสีด้วยสีแสดซึ่งเป็นศาลเจ้าแบบที่หาได้ยากในอิซูโมะ ในที่แห่งนี้เทพเจ้าซูซาโนโอะ ที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีเทพเจ้าสถิตอยู่ ซึ่งก็คือเทพเจ้าผู้ควบคุมทะเลที่ถูกเคารพนับถือที่ศาลเจ้าคามิโนะมิยะ(ศาลเจ้าฝั่งบน)และเทพเจ้าอามาเทราสึ เทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ที่ได้รับการศักการะใน ฮิชิซึมิโนมิยะ(ศาลเจ้าแห่งพระอาทิตย์ตกดิน หรือศาลเจ้าฝั่งล่าง) โดยทั่วไปศาลเจ้าอามาเทราสึนั้นเป็นจะสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ขึ้นแต่ที่อิซูโมะกลับเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ตก

  ศาลเจ้าสึคิโยมิตั้งอยู่ในป่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของของศาลเจ้าฮิโนซากิ เทพเจ้าที่สถิตในศาลเจ้านี้คือเทพเจ้าสึคิโยมิซึ่งจะตรงข้ามกับอามาเทราสึซึ่งเเป็นเทพเจ้าแห่งเวลากลางคืน เทพเจ้าสามองค์นี้ถ้ารวมกันจะเรียกว่า มิฮาชิราโนสุโนมิโกะ ซึ่งแปลว่าตรีเทพแห่งศาสนาชินโต เทพเจ้าสึโคโยมินั้นก็ทำหน้าที่ปกป้องพระอาทิตย์ตกเหมือนกับเทพเจ้าสององค์แรกเช่นกัน ทางด้านทิศตะวันตกของฮิโนมิซากิคือเกาะฟุมิชิมะซึ่งมีชื่อเรียกอย่างนี้(ฟุมิ แปลว่าพระสูตร และ ชิมะ แปลว่าเกาะ) เพราะว่าเกาะนี้มีรูปร่างเหมือนกับกองของพระสูตรในศาสนาพุทธ ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อนจะสามารถเห็นนกนางนวลหางดำบินอยู่รอบเกาะซึ่งเติมเต็มความสวยงามของวิวพระอาทิตย์ตกได้อย่างดี

  ในทุกวันที่7ของเดือนสิงหาคม พิธีกรรมมิยูกิชินจิจะถูกจัดขึ้นบนเกาะเวลาพระอาทิตย์ตกซึ่งพิธีนี้ถูกปิดเป็นความลับต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ มีแค่บาทหลวงของศาสเจ้าฮิโนมิซากิเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้ได้

 • ซันเซ็ทของ ฮิโนะมิซากิ เคปและ“สวัสดี Shizumi ไม่มี Miya (ฮิโนะมิซากิ ศาลเจ้า)”

  พระอาทิตย์ตกดินแห่งชายหาดอินาซะโนะและอาเมะโนะฮิซึมิโนะมิยะ(ศาลเจ้าใหญ่อิซูโมะไทฉะ)

  ในเวลาโพล้เพล้ของวันที่แดดออก ท้องฟ้าเหนือชายหาดอินาสะจะกลายเป็นสีแดง และเงาของเกาะเบนเทนจิมะจะทอดยาวไปถึงชายฝั่ง จากที่แห่งนี้ไปจนถึงทิศใต้ใกล้สุดลูกหูลูกตา คุณจะเพลินเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อันน่ามหัศจรรย์ สีแดงเจือไปกับน้ำทะเล ชายหาดอินาสะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านตำนานญี่ปุ่น และเป็นที่กำเนิดตำนานคุนิยูซูริ(ตำนานดึงเกาะสู่แผ่นดิน)อีกด้วย

  ตำนานดึงเกาะสู่แผ่นดินถูกบันทึกไว้ในสองตำราโบราณญี่ปุ่น ซึ่งก็คือโคจิคิและนิฮงโชคิ ตำนานกล่าวไว้ว่าอามาเทราสึ เทพีแห่งสรวงสวรรค์กล่าวว่าโลกที่ถูกปกครองโดยโอคุนินูชิแท้จริงแล้วควรอยู่ในความดูแลของลูกๆของนาง เทพโอคุนินูชิจึงยอมมอบโลกให้แลกกับศาลเจ้าของเขาจะอยู่สูงเทียบเท่าสวรรค์ที่เทพเจ้าอาศัย

  ศาลเจ้าใหญ่อิซูโมะไทฉะปรากฏในตำรานิฮงโชคิภายใต้ชื่อศาลเจ้าแห่งพระอาทิตย์ตก(อาเมะโนะฮิซูมิโนะมิยะ) ด้วยชื่อนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าเมืองอิซูโมะนั้นคือเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาทิตย์ตกดินมาตั้งแต่สมัยโบราณ

  ชายหาดอินาสะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้อนรับเหล่าเทพเจ้าเช่นกัน แม้กระทั้งในปัจจุบัน ในวันที่สิบเดือนสิบของปฏิทินจันทรคติจะมีผู้แสวงบุญเดินทางมายังอิซูโมะไทฉะทุกๆปี เช่นเดียวกับเทพเจ้าต่างๆที่จะมารวมตัวกันเพื่อผูกสัมพันธ์กัน

 • เดอะซันเซ็ทในที่ดินศักดิ์สิทธิ์ของ งอิซุโมะ

  พระอาทิตย์ตกในเมืองศักดิ์สิทธ์อิซูโมะ

  เมื่อนานมาแล้วเมื่อครั้งที่เมืองยามาโตะ(นาราในปัจจุบัน)ยังเป็นศูนย์กลางในการปกครองและเป็นสถานที่ที่พระอาทิตย์ตกในทางตะวันตกเฉียงเหนือนั้นดูเหมือนจะเชื่อกันว่าเมืองอิซูโมะนั้นเป็นที่ห่างไกลที่พระอาทิตย์จมลงในทะเลและสามารถเชื่อมต่อไปยังอีกโลกหนึ่งได้ มันอาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยโบราณเมืองอิซูโมะถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่พระอาทิตย์ตก จึงทำให้ตำราโคจิกิและตำรานิฮงโชกิบันทึกไว้ว่าเมืองอิซุโมะเป็รสถานที่ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของเราและโลกหน้า

  บันจิเมมาชิเตะนั้นเป็นคำภาษาถิ่นของเมืองอิซูโมะ ใช้กล่าวทักทายในตอนเย็น คำนี้ใช้ระหว่างคนนิจะวะ(สวัสดีตอนบ่าย)และคมบังวะ(สวัสดีตอนเย็น) คำนี้เป็นคำที่คุณจะไม่สามารถได้ยินจากที่ไหนในญี่ปุ่นนอกจากที่นี่ จิตวิญญาณของการรวมความรู้สึกพิเศษกับแสงอัสดงคงอยู่ร่วมกับคนเมืองอิซูโมะ แนวชายฝั่งและทิวทัศน์ของพระอาทิตย์ตกแสดงถึงความเงียบสงบและน่าเกรงขาม

มรดกของญี่ปุ่นในอิซูโมะ

 • ชายหาดอินาสะ โนะ ฮามะ

  ชายหาดอินาสะ โนะ ฮามะ

  ภาพมุมกว้างของพระอาทิตย์ตกนั้นห่างจากศาลเจ้าอิซูโมะ ไทชะไปทางทิศตะวันตกประมาณ1กิโลเมตร ที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ตั้งของหลายฉากในตำนานญี่ปุ่นเช่นกัน

 • ชายหาดโซโนะ โนะ นากาฮาม่า

  ชายหาดโซโนะ โนะ นากาฮาม่า

  ชายหาดโซโนะชายหาดที่ทอดยาวถึง10กิโลเมตรที่ถูกกล่าวถึงในตำนานคุนิบิกิ(ตำนานการเชื่อมดินแดน)จากหนังสือเรื่องอิซึโมะ โนะ คุนิ ฟุโดกิ(ฟุโดกิเป็นบันทึกประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยคำอธิบายต่างๆของ ลักษณะทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของบริเวณต่างๆ) จากหอสังเกตการณ์ของภูเขาโฮโน คุณจะสามารถเห็นวิวตามตำนานที่กล่าวไว้เมื่อ1300ปีที่แล้วได้เลยทีเดียว

 • แหลมฮิโนมิซากิ

  แหลมฮิโนมิซากิ

  แหลมทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของอิซูโมะ ชายฝั่งทะเลนั้นมีความสวยงามมาก

 • ศาลเจ้านากาฮามะ

  ศาลเจ้านากาฮามะ

  เทพเจ้ายาสึคามิอิซูโอะมิซูนุได้รับการสักการะบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เทพเจ้าองค์นี้ปรากฏในตำนานคุนิบิคิในตำราอิซูโมะโนะคุนิฟุโดคิในฐานะเทพเจ้าผู้สร้างดินแดน รวมถึงการกีฬาและการแข่งขัน

 • แม่น้ำคันโดกาวะ

  แม่น้ำคันโดกาวะ

  ตำั้งแต่สมัยโบราณ ปากแม่น้ำแห่งนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างทะเลอิซูโมะสู่ทะเลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดผ่านของผู้คนและเรือมากมาย

 • ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ

  ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ

  ตามตำราโคจิกิและนิฮงโชกิ ตำนานคุนิยูซูริกล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบให้โอคุนินูชิแลกกับการที่เขาจะมอบดินแดนนี้ให้เทพเจ้า อีกชื่อหนึ่งคืออาเมะโนะฮิซูมิโนะมิยะ ณ จุดกึ่งกลางของวิหารหลักมีรูปปั้นของโอคุนินูชิหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศของชายฝั่ง

 • คามิมูเกะ ชินจิ

  คามิมูเกะ ชินจิ

  พิธีกรรมชินโตนี้จัดขึ้นที่หาดอินาสะโนะฮามะในตอนเย็นของวันที่ 10 ของเดือนที่ 10 ของปฏิทินจันทรคติโบราณ พิธีต้อนรับเทพมากมายของญี่ปุ่นทุกคนที่มาที่อิซุโมะเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์และความสัมพันธ์(เอ็นมุซุบิ)

 • ศาลเจ้าคามิโนะมิยะ

  ศาลเจ้าคามิโนะมิยะ

  เป็นที่เล่าขานว่าเทพเจ้าจากทั่วญี่ปุ่นจะมารวมตัวกันในเดือนที่สิบตามปฏิทินจันทรคติเก่า เทพเจ้าทั้งหลายจะมาประชุมเกี่ยวกับมนุษย์ที่เรียกว่าคามิฮาคาริ

 • โอโดจิ คากุระ

  โอโดจิ คากุระ

  การเต้นคากุระที่แสดงในบริเวณเมืองอิซูโมะมากว่า300ปีการเต้นชนิดนี้จะจัดในทุกๆเทศกาลที่ศาลเจ้าทั่วไป แต่ในทุกๆปีในปลายเดือนพฤษภาคมจะเป็นการเต้นยูโคคุ คาการิบิแทนซึ่งจะเป็นการเต้นแบบดั้งเดิม

 • ก้อนหินเบียวบุ

  ก้อนหินเบียวบุ

  ก้อนหินบโยบุเป็นก้อนหินที่มีรูปทรงเหมือนแผ่นหินที่พับเป็นคลื่นตั้งอยู่ริมหาดอินาสะ โนะ ฮามะ มันได้ถูกกล่าวไว้ว่าในเงาของหินเทพเจ้าโอคุนิโนชิได้จัดประชุมเรื่องการดูแลแผ่นดิน

 • เกาะฟุเดนาเกจิมะ

  เกาะฟุเดนาเกจิมะ

  ตำนานเล่าว่าในยุคเฮอัน (ค.ศ.794-1185) ศิลปินคนหนึ่งต้องการที่จะวาดรูปเกาะแห่งนี้แต่ไม่สามารถที่จะสื่อความสวยงามที่เปลี่ยนไปในทุกๆนาทีของเกาะแห่งนี้ได้เขาจึงโยนพู่กันของตัวเองทิ้ง จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะฟุเดะนาเกะจิมะ แปลตรงตัวว่าเกาะโยนพู่กัน

 • ก้อนหินสึบุเตะ

  ก้อนหินสึบุเตะ

  ในตำนานคุนิยูซูริในตำราโคจิกิ บุตรชายของโอคุนินุชิและนักรบที่ถูกส่งมาโดยเทพีอามาเทราสึได้แข่งกันว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันโดยกายโยนก้อนหินแข่งกันว่าใครโดยได้ไกลกว่า แต่ผลกลายเป็นว่าเขาทั้งสองมีพลังที่ใกล้เคียงกันจึงทำให้ก้อนหินทั้งหมดไปตกอยู่ ณ ที่เดียวกันกลายเป็นเกาะแห่งใหม่ชื่อว่าสึบุเตะอิวะ

 • ประภาคารอิซูโมะ ฮิโนมิซากิ

  ประภาคารอิซูโมะ ฮิโนมิซากิ

  ประภาคารสีขาวนี้เป็นสัญลักษณ์ของฮิโนมิซากิ ประภาคารนี้คอยปกป้องเรือนำทางที่นี่มานานกว่าร้อยปี คุณสามารถปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าชมวิวที่อยู่ด้านบนและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงาม (ราคา 200 เยนเพื่อปีนขึ้นไป)

 • ศาลเจ้าชิโนมิซากิ

  ศาลเจ้าชิโนมิซากิ

  มีศาลเจ้าสองแห่งตั้งอยู่ ได้แก่คามิโนมิยะ(ศาลเจ้าด้านบน)ที่ซึ่งซูซาโนโอะเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและพายุสถิตย์อยู่ และฮิชิซูมิโนะมิยะ(ศาลเจ้าด้านล่าง หรือศาลเจ้าพระอาทิตย์ตก)ที่ซึ่งอามาเทราสึ เทพีแห่งดวงอาทิตย์สถิตย์อยู่

 • อิซุโมะ โนะ คุนิ ฟุโดกิ ของศาลเจ้าฮิโนมิซากิ

  อิซุโมะ โนะ คุนิ ฟุโดกิ ของศาลเจ้าฮิโนมิซากิ

  อิซูโมะโนะคุนิฟุโดคิเป็นหนังสือที่เขียนเมื่อ 1,300 ปีก่อนอธิบายถึงชีวิตของผู้คนที่ออกเดินทางในดินแดนนี้อย่างแม่นยำ อิซูโมะโนะคุนิฟุโดคิเป็นหนังสือประเภทเดียวที่มีบันทึกใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ หนึ่งในต้นฉบับถูกบริจาคให้ศาลเจ้าฮิโนมิซากิในปี ค.ศ.1634 และถูกเก็บรักษาไว้ที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 • เกาะชิโรอิโทโดชิโยโรอิ หมวกเกราะและเกราะไหล่กับลูกไม้สีขาว

  เกาะชิโรอิโทโดชิโยโรอิ หมวกเกราะและเกราะไหล่กับลูกไม้สีขาว

  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมบัติแห่งชาติ เกราะสีขาวนี้ถูกเก็บรักษาอยู่ในศาลเจ้าฮิโนมิซากิ เกราะนี้ถูกบริจาคให้ศาลเจ้าแห่งนี้โดยนายพลคนหนึ่งเมื่อเจ็ดร้อยปีที่แล้ว

 • ศาลเจ้าสึกิโยมิ

  ศาลเจ้าสึกิโยมิ

  บนภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของศาลเจ้าฮิโนมิซากิ นั้นมีศาลเจ้าอีกที่ที่เทพเจ้าสึกิโยมิพี่น้องของเทพเจ้าอามาเทราสึและซุซานุโอะประทับอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่เทพเจ้าหลักของศาสนาชินโตนั้นจะประทับอยู่ในที่ใกล้กัน

 • เกาะฟูมิชิมะ

  เกาะฟูมิชิมะ

  ที่นี่เป็นที่ตั้งเก่าของฮิชิซึมิโนะมิยะแห่งศาลเจ้าฮิโนมิซากิ เป็นสถานที่ต้องห้ามที่เคยมีชื่อว่าฟุมิชิมะ (ฟุมิและว่าหลักธรรมพระสูตร ชิมะแปลว่าเกาะ) เนื่องจากรูปทรงของเกาะดูเหมือนม้วนคัมภีร์ รวมถึงเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของนกนางนวลหางดำทุกๆปี

 • ศาลเจ้ามิยูกิ ชินจิ

  ศาลเจ้ามิยูกิ ชินจิ

  พิธีกรรมทางศาสนาชินโตถูกจัดขึ้นโดยศาลเจ้าฮิโนมิซากิทุกๆปีในเย็นวันที่ 7 สิงหาคมในช่วงเวลาอาทิตย์ตก เหล่านักบุญเดินทางข้ามเกาะฟุมิชิมะที่กำลังจัดพิธี อีกชื่อหนึ่งของพิธีกรรมนี้คือ "เทศกาลพระอาทิตย์ตก"

 • อุริว

  อุริว

  เมืองท่าอันเงียบสงบทางทิศตะวันออกกของฮิโนมิซากิ มันเคยเป็นท่าเรือค้าขายที่รุ่งเรื่องในสมัยศตวรรษที่15จนถึงศตวรรษที่19

 • เกาะกงเก็นจิมะและศาลเจ้าคุมาโนะ

  เกาะกงเก็นจิมะและศาลเจ้าคุมาโนะ

  เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ในอุริวและมีศาลเจ้าคุมาโนะตั้งอยู่ ในวันที่ 5 ของเดือนแรกในปฏิทินจันทรคติเก่า เทศกาลเก็บเกี่ยวสาหร่าย(พิธีเมคาริ)จะถูกจัดขึ้นบนเกาะแห่งนี้

 • ซากิอุระ

  ซากิอุระ

  เมืืองท่าเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศาลเจ้าใหญ่อิซูโมะไทฉะ เคยเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าอุรุยในสมัยก่อน ในวันสิ้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี จะมีงานเทศกาลกอนเก็น เป็นเทศกาลที่ผู้คนจะอวยพรขอความอุดมสมบูรณ์และเดินทางหาปลาได้อย่างปลอดภัย

 • ถ้ำอิโนเมะ

  ถ้ำอิโนเมะ

  ถ้ำ้ำนี้หันหน้าออกสู่ทะเลญี่ปุ่น ในยุคสมัยโบราณถูกใช้เป็นสุสานฝั่งมนุษย์อย่างต่ำยี่สิบคน บ้างก็กล่าวว่าถ้ำแห่งนี้เป็นประตูไปสู่โลกหลังความตายอ้างอิงจากอิซูโมะโนะคุนิฟุโดคิ